Główna | Technologia | Kontakt | Firma | Formularz | Mapa

Strona Główna

 

kontakt:

Zakład Produkcji Elektrycznych Elementów Grzejnych "ELEG"
Jerzy Chrapała, Zbigniew Jedlikowski
26-006 Nowa Słupia, ul. Staszica 34

tel./fax (041)3177440
tel (041)3177716
NIP 661-10-01-888

 

 

 

Zakład nasz zajmuje się...

Projektowaniem i produkcją elementów grzejnych, ceramicznych, mikanitowych,
rurkowych, patronowych, radiatorowych i o specjalnym zastosowaniu.
Informujemy, że zakład nasz produkuje grzałki elektryczne wystepujące w maszynach wytwarzających wyroby z tworzyw sztucznych oraz wszelkiego rodzaju grzałki zgodnie z życzeniem klienta.
Profil produkcji naszego zakładu obejmuje wszelkie grzałki wystepujące w przemyśle.

 

Zakład Produkcji Elektrycznych Elementów Grzejnych " ELEG " w obecnej strukturze produkuje na rynku krajowym i zagranicznym od 1992 roku. Wyroby zgodne są z Dyrektywami Unii Europejskiej i spełniają wymagania norm:

PN-EN 50366:2004+A12006 (U)

PN-EN 60335-1:2004/Ap1:2005/A1:2005/A12:2006(U)/Ap2:2006


Integralną częścią produkcji jest projektowanie systemów grzewczych, elementów grzejnych typowych i o specjalnym zastosowaniu. Zakład posiada duże doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie elementów grzejnych dla recyklingu, przemysłu tworzyw sztucznych i wszędzie tam gdzie wymagane jest pośrednie nagrzewanie przy pomocy grzejników rezystancyjnych
.

 

 

Firma | Mapa | Formularz | Kontakt | ©2009 ZPEEG "ELEG"