Główna | Technologia | Kontakt | Firma | Formularz | Mapa

Firma

kontakt:

Zakład Produkcji Elektrycznych Elementów Grzejnych "ELEG"
Jerzy Chrapała, Zbigniew Jedlikowski
26-006 Nowa Słupia, ul. Staszica 34

tel./fax (041)3177440
tel (041)3177716
NIP 661-10-01-888

Zakład nasz zajmuje się...

 

Firma | Mapa | Formularz | Kontakt | ©2009 ZPEEG "ELEG"